Các thông tin cá nhân của gần 5 triệu cha mẹ và 200.000 em đã thu được sau một hacker đã có thể truy cập vào các máy chủ của em đồ chơi và tiện ích maker xem tin. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email, mật khẩu, và địa chỉ của bố mẹ, cũng như em là tên đầu tiên, giới tính và ngày sinh nhật. Mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công này trở nên tồi tệ hơn khi nói với hacker Bo mạch chủ, cuối tuần này là sự vi phạm cũng có hình ảnh của trẻ em, người sử dụng các xem tin Đứa trẻ kết Nối dịch vụ và các bản ghi trò chuyện giữa họ và cha mẹ của họ.

【 CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN 】

Adobe Flash được thay đổi thành Adobe Động CC nhưng Flash là xa đã Chết
Thỏa thuận mới: Trả những Gì Cô Muốn là Học Mã Bó
BleepingComputer Bọn thứ Bán: 25% tất Cả các Khóa học trực Tuyến
Da Đen, Thứ Công Nghệ Đãi Muộn
Europol 4 được phân phối như một BỎ cài đặt qua Cụ khai Thác
Xem tin của máy tính bảng, gồm một năng kết Nối gọi là Đứa trẻ, mà cho phép cha mẹ và con cái của họ để gửi tin nhắn văn bản, âm thanh tin nhắn, và hình ảnh với nhau. Vì một số lý do, xem tin quyết định để cửa hàng các bản ghi và phương tiện truyền thông đó đã nhắn tin cho thay vì xóa nó sau khi nó đã được nhận. Các nói với hacker Motherboard.com rằng có một số thông điệp gần một năm cũ vẫn còn lưu trữ những xem tin máy chủ.

Thẳng thắn mà nói, nó làm cho tôi bị bệnh mà tôi đã có thể có được tất cả những thứ này.
– Những Hacker

Những hacker cũng đã tuyên bố đó bằng cách sử dụng thông tin họ được họ sẽ dễ dàng có thể liên kết một đứa trẻ thông tin của họ hình ảnh và thông tin về cha mẹ của họ. Mặc dù những hacker nói họ không có kế hoạch bán hoặc phát hành bất kỳ của các dữ liệu bị đánh cắp như anh có thể tưởng tượng thông tin này có thể được sử dụng cho một số nguy hiểm nghiêm trọng và đáng sợ mục đích.

Tại thời điểm này xem tin đã được đưa xuống các trang bị ảnh hưởng bởi vi phạm này cho đến khi các lỗ hổng có cố định. Theo Tin tức NBC, xem tin cũng được làm việc với Hong Kong điều chỉnh để thực hiện một “tuân thủ kiểm tra” để xác định xem tin là đúng bảo vệ các dữ liệu của nó và những gì nó có kế hoạch làm để bảo vệ nó trong tương lai.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.