Facebook đang thử nghiệm một thay đổi cho phép người dùng biết khi nào bài đăng của họ bị xóa do tự động hóa.
Facebook thử nghiệm thông báo mới sau khuyến nghị từ Oversight Board  /// Ảnh chụp màn hình

Facebook thử nghiệm thông báo mới sau khuyến nghị từ Oversight Board
Theo Engadget, Facebook đã tiết lộ thử nghiệm trong một báo cáo mới cung cấp thông tin cập nhật về cách Facebook đang xử lý các đề xuất chính sách của Oversight Board (ban giám sát nội dung trên Facebook và Instagram). Trước đó Oversight Board phản ánh một bài đăng trên Instagram nhằm nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú mà công ty đã loại bỏ theo các quy tắc về ảnh khỏa thân của mình.
Facebook đã khôi phục bài đăng, nói rằng hệ thống tự động của họ đã mắc lỗi và cập nhật các quy tắc của Instagram để cho phép “ảnh khỏa thân liên quan đến sức khỏe”. Nhưng Oversight Board cũng đã khuyến cáo Facebook nên cảnh báo người dùng trong trường hợp một bài đăng bị xóa bằng cách tự động hóa thay vì do người đánh giá nội dung bằng cách thủ công. Facebook trước đây cho biết họ sẽ thử nghiệm thay đổi này.
Mặc dù Oversight Board chỉ xem xét một số trường hợp, nhưng các quyết định của họ đã dẫn đến các thay đổi chính sách của Facebook.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.